Boekcoop werkgroep ontmoeting & ALV 13 februari – Utrecht

Boekcoop Quill

  • 13 februari 2017 organiseert de Boekcoop een werkgroepmiddag en ALV in de avond in Utrecht.
    Locatie: Mieucentrum Utrecht, Oude gracht 60 (goed bereikbaar met OV).
  • Organisator: Iwanjka Geerdink, iwanjka@gmail.com
  • Aanmelding: ALV gedeelte: Leden hoeven zich niet aan te melden, het is wel prettig om te weten of je komt. Middaggedeelte: laat Iwanjka even weten of je komt, er zijn 14 plekken beschikbaar.
  • Kosten: Middag gedeelte – max. 10 euro als bijdrage in de zaalhuur. De ALV is gratis (de Boekcoop als geheel betaalt de zaalhuur).
  • Moet ik lid zijn om deel te nemen? We vinden het leuk indien een aantal geïnteresseerde niet-leden meedoen. Vraag via bovengenoemd email of er nog plek is. 

De middag kent de volgende intentionele agenda:

I – SOCIALE MEDIA en Eigen website(s), 13’30/15’00
In diverse vorige ontmoetingen is gesproken over het gebruik van social media. Het beeld is dat er in de gelederen inmiddels diverse (zeer) ervaren gebruikers zijn. De kennis en ervaring delen kan eenieder bedienen in het uitdragen van zijn of haar boek. En wellicht nog mooier: door bijvoorbeeld het opzetten van een webring ontstaat een gezamenlijk webplatform dat allen bedient. Na het delen van ervaringen gaan we in het 2e gedeelte van de middag verder nadenken over hoe de wens voor een eigen Boekcoop webwinkel/-etalage (naast diverse andere webwinkels) vorm te geven. 

Idee subagenda:
a. 20 min. Linkedin ervaringen (Peter Den Haring, …?)
b. 20 min. Twitter ervaringen (Iwanjka Innederlands, …?)
c. 20 min. Facebook ervaringen (Allen? )
d. 20 min. WordPress / website / nieuwsbrief ervaringen (Peter, Iwanjka, Sarah, Henkus Schumacher,…?)
e. Rest: wrap up, benoemen synergiekansen, vervolgintenties, actieplan.

II 15’15/17’00 – WEBSITE (Boekcoop en/of leden boek website)
Website werkgroep (en geïnteresseerden) overleg
Iwanjka, Henkus, Sarah…

[Van 17 uur tot 19 uur  kan er in diverse naastgelegen eetgelegenheden een goedkope maaltijd genuttigd worden, verder overlegd worden, kennis gemaakt met nieuwe mensen, etc. Stem dit onderling ter plaatse af of b.v. via de Leden Facebook groep]

III – Avond: ALV (19/21h).
De agenda ALV volgt uiterlijk twee weken voor de datum. Bespreekpunten s.v.p. voor 15 januari aan iwanjka@gmail.com mailen.

 

133 total views, 1 views today