Boekcoop (aspirant) leden ontmoeting 26 september – Den Haag

Boekcoop Quill

26 september organiseert de Boekcoop een ontmoeting voor zowel leden als mensen met interesse in de Boekcoop.

Deze ontmoeting is bedoeld voor zowel auteurs die al meerdere titels geschreven hebben als aspirant auteurs (mensen die overwegen een boek te schrijven of hierbij bezig zijn).

Locatie: Den Haag.
Meer informatie of aanmelden: bookcoopnl@gmail.com

Maximaal aantal deelnemers: 25. Kosten: 10 euro als bijdrage voor de zaalhuur.

Agenda
Deel 1 – 13.00 – 16.00 uur  ‘Workshop Boekcoop Winkel’
Brainstorm over de promotie van boeken via de sociale netwerken.
Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Welke lessen vallen daaruit te trekken?
N.B. Volgens onze ervaring heeft de boekhandel voor ‘niche’-boeken – p.o.d.-uitgaven waarvan per jaar minder dan 200 exemplaren worden besteld – geen belangstelling. Het ‘loont’ (nog) niet. Terwijl juist verreweg de meeste boeken tot deze categorie behoren!

Deel II –  16:00 / 17:30 Regulier overleg

  1. Opening / vaststellen agenda/ aanwijzen notulist
  2. Deelnemers vertellen kort iets over hun relatie tot het boekdomein
  3. Notulen vorig overleg
  4. Terugblik 1e helft 2016, aantallen bestellingen (pBoek, eBoek; financieel plaatje). (N.B Eenieder kan voorafgaande aan het overleg een overzicht mailen (mail aan iwanjka@gmail.com, Iwanjka Geerdink zorgt voor centrale verzending aan geïnteresseerden).
  5. Planning 2e helft 2016 / 1e helfst 2017, (OSB Magazine, voorjaarspresentatie)
  6. Website (Nieuwe upgrade? Zo ja hoe en door wie? Voorstellen zijn welkom. Op de site moet in elk geval een overzicht komen van de Boekcoop-publicaties)
  7. Wvttk
  8. Sluiting