Geschiedenis

 

De stilte van mijn vader

Cor Rieken, Uitgeverij Artscience, ISBN: 978-90-72475-47-3

In dit boek neemt Cor u mee terug in de tijd, naar de Tweede Wereldoorlog.
Het was de tijd dat zijn vader weg moest uit het dorpje Den Hoorn om als dwangarbeider ergens in het buitenland aan het werk gezet te worden.

Cor heeft hier al eerder een boek over geschreven maar heeft dit inmiddels volledig herzien en uitgebreid met nieuwe feiten, verkregen door nieuwe contacten en verzameld tijdens zijn latere reizen naar Duitsland en Oostenrijk.

De zoektocht naar zijn vaders oorlogstijd blijkt uiteindelijk toch niet alleen maar te gaan over het vergaren van feiten.
Ook het fenomeen “Dwangarbeid” komt kort aan bod. Waren het mogelijk toch ook oorlogsslachtoffers? Is er sprake van erkenning?

Pas tegen het eind van het schrijfproces kwam hij er achter dat het schrijven eigenlijk ook een ontdekkingstocht betrof naar zijn eigen leven, zijn jeugd.
Wat voor invloed heeft uiteindelijk de oorlog daarop gehad?

Trefwoorden: Dwangarbeid, dwangarbeider, Duitsland, Oostenrijk, Arbeidsbataljon (L) 7, 3e compagnie

Verkrijgbaarheid: Neem contact op met de auteur (zie het auteurs overzicht).